Sygeplejersker

 

 

Vi inspirerer godt 50 sygeplejersker på en neonatal afdeling i at forbedre

deres kommunikation med forældrene, der har langvarigt indlagte børn.