AMR’ere

 

 

Arbejdsmiljø-repræsentanter inspirerer vi til øget lederskab og netværksdannelse, bl.a. sammen med TR’ere og andre allierede i bestræbelserne på at forbedre arbejdsmiljø.