Tryghedspuljen

 

Afskediget fra dit job?


Som medlem af HK Kommunal kan du søge om midler gennem Tryghedspuljen og få dækket udgifter til individuelle eller gruppe coachingforløb på op til 10.000 kr..  Formålet med puljen er, at hjælpe dig med at blive afklaret og få inspiration til fremtidig udvikling.For mere information, kontakt din faglige konsulent hos HK eller din tillidsrepræsentant.

  

Tryghedspuljen:

Midlerne fra tryghedspuljen er et supplement til de tilbud, kommunen i forvejen stiller til rådighed for afskedigede medarbejdere. Det er altså et krav, at den aktivitet, du søger om midler til, udbydes af en ekstern leverandør – dvs. af andre end kommunen selv.

Tryghedspuljen er opstået som følge af de økonomiske ændringer i kommunerne.
Budgetbesparelser, organisationsændringer og lukning af institutioner har kostet arbejdspladser, og der er derfor opstået et behov for fortsat fokus på tryghed for den enkelte medarbejder. Læs mere her

 

Hvornår er det relevant?

Hvis du er kommet i den situation, hvor du er blevet fyret eller fritstillet, kan du som medlem af HK Kommunal søge midler gennem Tryghedspuljen til videre kompetenceudvikling og sparring efter afskedigelse.

 

Hvorfor er det vigtigt?

I en kontinuerlig forandringsproces, som vi lever i, er det vigtigt som arbejder, at skabe en ærlighed omkring sin situation og de beslutninger, der skal skabe klarhed om, hvilke konsekvenser ændringerne kan få.

Forandringer vil ofte skabe en uro hos dem, som ikke har det fulde overblik over situationen. Trusler imod stabiliteten i vores liv, bliver rent naturligt mødt med modstand, da mennesker instinktivt prøver at opretholde en balance i livet. Først når forandringen er blevet bearbejdet og personen har fået nogle værktøjer at tøjle situationen med, vil den involverede genskabe sit engagement og føle sig klædt på til at udforske det nye.

At tage beslutninger betragtes som en bevidst handling, der bl.a. baseres på:

Et kendskab til alternativer og et kendskab til mulige konsekvenser.

Det er vigtigt at personen, forinden der træffes livsforandrende beslutninger, har dannet sig indblik i de alternative muligheder og kender til deres konsekvenser.

 

Hvad tilbydes der?

Hvis der ønskes coaching enkeltvis, vil forløbet typisk foregå over 3-4 gange af ca. en times varighed.

Hvis I er flere kolleger i samme situation, 3 personer eller flere, kan vi etablere et fælles coachingforløb/kursus, som typisk vil vare en arbejdsdag.

Det er gratis at deltage, da Tryghedspuljen dækker udgifter op til 10.000 kr.

Coachingsamtalerne giver dig bl.a. mulighed for at se dine egne ressourcer, ideer og potentialer, som kan bruges som et værktøj til at håndtere den nye situation.

For mere information, kontakt din faglige konsulent hos HK eller din tillidsrepræsentant.

 

Hvem tilbyder det?

Coachingforløbet gennemføres af Peder Venge eller Steen Lund Hansen,
som begge er erfarne coaches med ledelseserfaringer fra såvel offentlige som private arbejdspladser:

Peder Venge, Cand phil & coach, sekretariatschef siden 1987.
Uddannet systemisk coach og mentor hos ’Attractor a/s’ i 2004-2006 og Certificeret i ECI (Emotional Competence Inventory) 1999 hos HayMcBer, London. I 2008 blev Peder certificeret hos ’Centre for Right Relationship’ i Washington i relationskompetencer ”The 3rd Entity”. Peder har arrangeret europæiske projekter, kurser, workshops og studieture omkring projektiværksættelse, med fokus på beskæftigelse, følelsesmæssig og social intelligens på arbejdspladsen samt økologi og miljø i uddannelse og beskæftigelse.

Steen Lund Hansen har i mange år været chefkonsulent og leder for innovationsvirksomheden PS i Århus. Før den tid fungerede Steen i en årrække som forstander på Skolen for Økologisk Afsætning. Steen er trænet systemisk proceskonsulent bl.a. hos Dispuk og MacMannBerg – og hans speciale er at oplive og siden oplyse – gennem krop, komik og humor. Steen har været i træning i kropsdynamik i grupper på Vækstcenteret i Nørre Snede siden 1995. Steen arrangerer bl.a. studierejser bl.a. til Toscana og Pike Place Fish Market, Seattle, USA. 

Kontaktoplysninger:

Peder Venge

Tlf. 28455445

Mail:  p@venge.dk

 

Steen Lund Hansen

Tlf. 28455490

Mail: steen@toscanablues.dk