Coaching Thump

Coaching

En kommunikationsform der fremmer handling, udvikling & læring på det personlige og faglige plan, gennem bevidstgørelse, udfordring & motivation.   Coaching af personer. Coaching af relationer. Coaching af teams.   Med få ord: Det overordnede mål med coaching er at integrere hjerte, hjerne og hænder     ”Coaching er at hjælpe mennesker med at opnå den bedst mulige præstation – ud fra det potentiale og de ressourcer det enkelte menneske allerede besidder. Coaching handler om at frigøre dette potentiale.”   Læs mere…

HK kommunal thumb

Tryghedspuljen

Afskediget fra dit job? Som medlem af HK Kommunal kan du søge om midler gennem Tryghedspuljen og få dækket udgifter til individuelle eller gruppe coachingforløb på op til 10.000 kr..  Formålet med puljen er, at hjælpe dig med at blive afklaret og få inspiration til fremtidig udvikling.For mere information, kontakt din faglige konsulent hos HK eller din tillidsrepræsentant.    Tryghedspuljen: Midlerne fra tryghedspuljen er et supplement til de tilbud, kommunen i forvejen stiller til rådighed for afskedigede medarbejdere. Det er Læs mere…

Social intelligens thumb

Social intelligens

Kan undervisning og træning i social intelligens medføre øgede kompetencer og konstruktive relationer i uddannelserne? og kan relationelle kompetencer overhovedet læres? Artiklens forfattere opfordrer til at udforme en undervisning, der med viden fra nyeste hjerneforskning optimerer fokus og indlæring.   Artikel om Social intelligens af Peder Venge og Niko Grünfeld fra Pionermagasinet #3   Læs hele artikel